Hamvazószerda: a húsvéti visszaszámlálás kezdete

Szerző: | 2024.01.23.

C

Reklám

B

Reklám vége

Kapcsolódó cikkeink

A hamvazószerda neve középkorból eredő hagyományra vezethető vissza, amelyet hamvazásnak neveztek. A böjt első napján tartották ezt a különleges szertartást, amely során a súlyos bűnök elkövetőit ideiglenesen eltiltották a templom látogatásától, valamint a püspök hamut szórt a fejükre, ezt nevezték hamvazásnak. Hogyan kapcsolódik ez a nap a farsanghoz és hogyan a húsvéthoz? Olvasd tovább cikkünket, amiben mindent megtudsz a hamvazószerdáról.

Milyen nap a hamvazószerda?

Hamvazószerda, a húsvéti időszakhoz kapcsolódó kiemelkedően fontos nap, tehát nem ünnep. Ez a nap a keresztény liturgikus naptár szerint a húsvét előtti nagyböjt kezdetét jelzi, amely egy 40 napos spirituális előkészületi időszak a húsvétra. A hamvazószerda, más néven böjtfőszerda vagy böjtfogadószerda, amelyet a húsvét előtti 46. napon tartanak, mivel a húsvétig tartó 40 böjti napba nem számolják bele a vasárnapokat, mert az nem számít hétköznapnak.

A hamvazószerda a farsangi időszakkal úgy kapcsolódik össze, hogy az ezelőtti nap a húshagyókedd a farsang utolsó napja, ezt követő nap pedig a hamvazószerda és a nagyböjt kezdetét jelzi a keresztény naptárban, amely egyben a húsvéti ünnepek előkészületeit is meghatározza. A farsang, mint a bőség és vidámság ideje véget ér és a hívők a böjt, alázat és bűnbánat időszakába lépnek. Ez a nap tehát egy átmenetet jelent a farsangi ünneplésből a húsvétot megelőző spirituális elmélyülés időszakába.

Hamvazószerda napja különleges jelentőséggel bír a keresztény közösségek számára, hiszen a húsvéti böjt időszaka a bűnbánat és spirituális megújulás időszaka, emellett Jézus Krisztus böjtjére és szenvedésére való emlékezést is magában foglalja. Ebben az időszakban a hamu, mint a bűnbánat bibliai szimbóluma, különös jelentőséget kap. A hagyomány szerint ezen a napon az előző év virágvasárnapi áldott barkákat elégetik a templomokban, majd az így keletkezett hamut újból megszentelik. Ezt követően a hívek homlokára helyezik a hamut, mint a bűnbánat és alázat jelképét.

A hamvazószerda hagyományait és szokásait már a 12. században, az 1192 és 1195 között készült, latin és magyar nyelven íródott Pray-kódex is említette, amely arra utal, hogy ez a nap már az ókeresztény idők óta fontos szerepet töltött be a keresztény hagyományokban. A hamvazószerda tehát nem csupán egy liturgikus esemény, hanem mélyen gyökerező vallási és kulturális jelentőséggel bír, amely évszázadokon átívelve továbbra is központi szerepet tölt be a keresztény közösségek életében.

A bűnbánati hamvazás nem hivatalosan valamikor a 7. században vált széles körben elfogadottá a kereszténység körében. Az ókeresztény hagyományok szerint ezen a különleges napon a püspökök a bűnösöket, akik mezítláb és zsákruhába öltözve, a templomba vezették. Az imádságok és a bűnbánati zsoltárok elmondása után a templomban hamut hintettek a bűnösök fejére. Ezt követően kiutasították őket a templomból, ami az első emberpár – Ádám és Éva – Paradicsomból való kiűzetésére utal. A hamvazás szertartása azt jelképezte, hogy a bűnösöknek meg kell tisztulniuk, mielőtt újra részesei lehetnek a közösségnek. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig, vagyis a húsvét előtti utolsó csütörtökig nem volt szabad belépniük a templomba.

Hamvazószerdai hamvazás szertartás

Katolikus hívő, aki éppen a hamvazás szertartásán vesz részt. Kép forrása: Lolcatss, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

A hamvazás gyakorlatát hivatalosan II. Orbán pápa rendelte el 1091-ben, a Beneventóban tartott zsinaton. Ez a döntés a hamvazást a bűnbánat látható jeleként tette kötelezővé a hívek számára. Az eredeti szokás szerint a férfiak fejére szórtak hamut, míg a nők homlokára hamuból keresztet rajzoltak. A mai szertartás már mindkét nem számára az utóbbi módszert alkalmazza, vagyis a hívek homlokára hamuból keresztet rajzolnak. Ez a jel a bűnbánat és az alázat szimbóluma, amely emlékezteti a híveket a böjt és az önmegtartóztatás fontosságára a húsvéti ünnepkör alatt. A hamvazószerda így a keresztény hagyományokban nem csupán egy rituálé, hanem egy mély spirituális jelentőséggel bíró esemény, amely a bűnök elismerését és a lelki megújulást szolgálja.

A II. vatikáni zsinat óta a papok a hamvazási szertartás során két különböző mondatot is használhatnak, miközben a szentelt hamuval a keresztet rajzolnak a hívők homlokára: „Ember, emlékezz, hogy porból vagy és porrá leszel” és „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban”. Mind a két mondat értelme, amellett, hogy a nagyböjt vezeklés és megtisztulás, de a hit megerősítése is egyben.

C

Reklám

B

Reklám vége

Hamvazószerda hagyományai

Hamvazószerda habár nem ünnep, de a kiemelt vallási jelentősége miatt e napnak is megjelentek a maga hagyományai. Többsége vallási jellegű hagyomány, de 1-2 világi szokás is kialakult erre a napra.

 • Magyarországi Bencés közösségek a franciaországi Clunyban létrejött Bencés rend mintájára a hamvazás szertartását követően mezítláb körmenetet tartottak a templomot körülvevő temetőben.
 • Ezen a napon áldották meg a zarándokok botját és tarisznyáját, akik vezeklő útra készültek.
 • Szintén hagyomány volt, hogy férfiak házról házra jártak, közülük egyikük a hamvazást végezte, és ezért a meglátogatott családoktól ajándékot kaptak.
 • A rábaközi Szil nevű faluban a helyiek lapáton hamut vittek a kocsmába, amit azokra a mulatozókra hintettek, akik még nem fejezték be a farsangi mulatozást.
 • Tápán volt szokás, hogy amikor a nő hazaér a templomból, akkor a kisgyermekével összedörgölte a homlokát azért, hogy a hamvazásból a homlokán maradt hamu a gyermekét is áldásban részesítse.
 • Kölesden élt a hagyomány, hogy a hamvazást követően a gyermekek a keresztszüleikhez mentek hamuval a kezükben, amit aztán a keresztszülők ruhájára szórtak. Ezért az áldásért a keresztszülők a gyermeknek ajándékot adtak.
 • Szihalomban elterjedt szokás volt, hogy a húshagyói vendégség után a hívek a megmaradt kenyeret és nyers ételeket hamvazószerdán elvitték a templomba, amelyeket szentelés után a pap a szegények között osztott szét.
 • Klézse nevű moldvai faluban volt szokás, hogy ha a pap valamiért nem tudott megjelenni a hamvazás szertartására, akkor a hívek maguk készítettek hamut az előző évről megmaradt virágvasárnapi barkából és maguknak rajzoltak keresztet a hamuval a homlokukra.

Hamvazószerdai babonák

 • Elterjedt babona volt, hogy azok, akik részt vesznek a hamvazkodáson, azoknak nem fog fájni a feje.
 • A moldvai Pusztina faluban a babona szerint, ha hamvazószerdán a templomi hamvazás után a hazatérő asszonyok először a konyhai eszközöket – tányérokat, tálakat, kanalakat – megáldották hamuval, és csak ezután kezdtek hozzá a napi teendőikhez, akkor az egész háztartásuk áldásban részesül.
 • Hasonlóan a moldvai Pusztina faluban élő babonához, Kiszomborban egykoron úgy tartották, hogy ha a gazdasszonyok az egész házat szentelt hamuval hintették be, akkor a baj, a bűn és a szerencsétlenség távol maradt a családjuktól és otthonuktól.
 • Rábahídvég falujában élt egy régi legenda, miszerint a Foki csárdában húshagyókedden a fiatalok táncoltak egészen éjfélig. Azonban amikor a harang éjfélt ütött, mindenki abbahagyta a mulatozást, kivéve egy párt, akik minden kérlelés dacára folytatták a táncot. A hiedelem szerint hamvazószerda reggelén ez a páros a csárdával együtt a föld mélyébe süllyedt. Ezért a babona szerint tilos mulatozni húshagyókeddet követően.
 • A székelyudvarhelyi székelység hiedelmei szerint a hamvazószerdai születés, illetve favágás különleges adományt hordoz: az ezen a napon született gyerekek és e napon kivágott fák haláluk, illetve kivágásuk után nem rothadnak meg, megőrizve ezzel egy különleges, időtlen állapotot.
mikor van húsvét

Mikor van húsvét? Húsvéti visszaszámláló

Kíváncsi vagy, hogy mikor van húsvét? Fedezd fel a varázslatos visszaszámlálást és a várakozás izgalmát! Csatlakozz hozzánk a nagy húsvéti visszaszámlálásban, tarts velünk a különleges napig!
C

Reklám

B

Reklám vége

Kapcsolódó cikkek

Hangold barátaidat is az ünnepre, oszd meg velük ezt a cikket!

Kapcsolódó cikkeink
C

Reklám

B

Reklám vége

Legújabb cikkeink
C

Reklám

B

Reklám vége